CI/CD là gì? Tất tần tật những điều bạn cần biết về CI/CD

CI/CD là gì? Tất tần tật những điều bạn cần biết về CI/CD

Khái niệm CI/CD đề cập đến việc tự động hóa trong quy trình phát triển phần mềm và chu…

Front-end Coding Rule

Front-end Coding Rule

Yêu cầu kiến thức HTML, HTML5 (BEM) CSS, CSS3, SASS JS, JQUERY Phần mềm Visual Studio …

CakePHP 2.4.3 cơ bản

CakePHP 2.4.3 cơ bản

Bài viết tóm tắt về CakePHP, vì vậy khi đọc bài này bạn cần kiến thức cơ bản về PHP và…